Հայաստանի այն քաղաքները, որտեղ առաքվում է SLIM4VIT